Thursday, January 23, 2014

ജനുവരി 24, 2014
IST 11.19 AM
Friday..


ഗ്രാമമുണരും വഴിയിൽ
നഗരപാതയിലെ തിരക്കിൽ
മനസ്സിലേറും ബാല്യം
സമുദ്രതീർഥങ്ങളിൽ,
മിഴിയിൽ,
മൊഴിയിൽ
തരംഗദൂരമളന്നുനീങ്ങും
ഘനശ്യാമമുകിലുകൾ..
ആദ്യപദം തെറ്റിയായിരമക്ഷരം
തെറ്റിയ അനുഷ്ടാനഗാനങ്ങൾ
പ്രതിഷ്ഠാമന്ത്രമുലഞ്ഞ
കലശക്കുടങ്ങൾ
സ്പന്ദിക്കും ഹൃദയം
ഉൾക്കടൽ പോലൊരു കാവ്യം..

No comments:

Post a Comment