Thursday, January 30, 2014

ജനുവരി 30, 2014
IST 9.47 pm
Thursday


ചുമരിലെ ചിത്രങ്ങൾ
നിർമ്മമസായാഹ്നമായ്
ശബ്ദരഹിതമായ്
മനസ്സിനരികിലൂടെ
നീങ്ങുമ്പോൾ
പരീക്ഷണശാലയിലെ
യന്ത്രക്കുരുക്കിലുടക്കിക്കീറിയ
ഹൃദയമേ
പാഴ്വസ്തുക്കളായ്
പലകുറിയെഴുതിമുറിച്ച
ഭൂസ്പന്ദനങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതാം
ഗ്രാമചന്ദനസുഗന്ധമാർന്ന കവിത
വീണാതന്ത്രികളിൽ
സ്നിഗ്ദമാമൊരു സ്വരമായ്
മനസ്സ് മന്തിക്കുമ്പോൾ
നടന്നുനീങ്ങും ദിനങ്ങളുപേക്ഷിക്കും
പൂവുകളും, നിഴൽപ്പൊട്ടുകളും
മേഘഫലകങ്ങളും
സമാന്തരരേഖകളായ്
ഹൃദയകവചത്തിനുചുറ്റുമൊഴുകുന്നുവോ??.

No comments:

Post a Comment